• INTERPRES "DAGBOG REJSER TVIVL OM DEN TYSK-REVANCHISTISKE “VOLDTÆGTSMYTE”
 •    

   14. jan. 2007 

      

    

  BEFRIELSEN: DAGBOG KASTER NYT LYS PÅ DEN REVANCHISTISKE “VOLDTÆGTSMYTE”
      
  DAGBOG REJSER TVIVL OM DEN TYSK-REVANCHISTISKE “VOLDTÆGTSMYTE”
   

   

   

      Vladimir Gelfands erindringer: “Tysk dagbok 1945-46” er på mange måder en speciel bog. Det er en usædvanlig øjenvidnesskildring af den Røde Hærs befrielse af Polen og de østlige dele af Tyskland. Eftersom det var forbudt i den Røde Hær at føre dagbog – af hensyn til sikkerheden formodentlig – så har læserne allerede af denne årsag anledning til at være taknemmelig mod forfatteren :den ukrainske løjtnant Vladimir Gelfand som så flittigt brød mod dette forbud.
  Gelfand som bara var 21 år under de forbittrede kampe om overgangen ved Oder-floden, hvor han åbenbart viste heltemod, kom til Berlin fast besluttet om at skulle opleve noget nyt, få lejlighed til at møde mennesker, lære sig tysk – og ikke mindst at nyde kvindeligt selskab. Han var træt af krigen, som havde været hans hverdag i tre år, og hjerteligt træt af tyraniserende bøller og skrighalse blandt officererne, som hele tiden mobbede ham.

  Det ser ud som om at Helfand var noget af en hakkekylling, hans dagdrømmende og flittige skrivende var ikke lige underholdende for alle samt at han var fager, intelligent og havde kvindetække vækte naturligtvis de sämre lottades avund. På nogle steder i bogen antyder han at der fandtes officerer i Røde Hæren som også så ned på ham på bagrund af hans jødiske familiebaggrund.

  “…hvor mange strabadser, hvor meget spot og spe, hvilken frækhed har jeg ikke måttet tåle under krigen, fordi mit efternavn er Gelfand; fordi jeg fødtes i en jødisk familie og fordi at jeg selv – er jøde”, betroede han sig til faderen i et brev.

  For Gelfand var sådanne fænomener kun de sørgelige rester af det gamle samfund.

  “Med årene (årtierne, ikke før) vil de nationale modsætninger forsvinde, mistilliden mellem mennesker som frambragts av motsättningarna att försvinna likt en bedövning och livet kommer att bli lättare. Men så længe negrer lynches i dette århundrede (for denne afskyelige og grumme vane er ikke forsvundet fra jorden) måste man vara redo att ärligt och värdigt möta och bekämpa menneskers bittra bedrägeri, att med sina sista krafter strida mot det i mänsklighetens och livets namn. Så har jag beslutat inför framtiden.”

  Ganske ofte fortaber Helfand sig i trivialiteter men man kan ikke frakende ham et vist litterært talent. At føöra en så intensiv dagbok (som dock inte täcker krigshandlingarna, då han var förhindrad att skriva) är redan det en bragd. Skildringen av hur en ung man förlorar sin oskuld, upptäcker att han inte är impotent och under ett år av intensivt arbete och umgänge blir man är utlämnande ärlig.

  Mer tröttsamma är alla litanior om de orättvisor och den förnedrande behandling han anser sig utsatt för från andra sovjetmilitärer. Och fastän Gelfand är övertygad anhängare av sovjetsystemet och partimedlem saknade han blick för de stora skeendena, snarare var han en rätt självupptagen och fåfäng ung man.

  Hans hett bultande hjärta ideligen stötte på besvikelser bland både de ryska kvinnor som medföljde förbanden (och som delvis oförtjänt fick dåligt rykte som “regementsmadrasser”) och tyskor han träffade på stan. Tyskorna fann han ofta vulgära och de flickor som inte bara “grep honom i k-n” men også i hjertet, viste sig snart trolösa eller ointresserade.

  “Vad gäller Gelfands möten med kvinnor är det särskilt anmärkningsvärt att det uppenbart inte var fråga om något som helst våld” skriver litteraturvetaren Elke Scherstjanoj i ett efterord till boken.

  Strängt taget har Gelfand vare sig deltagit i eller bevittnat en enda våldtäkt, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att författare som Anthony Beevor “Berlin. Slutstriden” (Historiska Media 2002) citerat siffror som 1,4 miljoner våldtäkter i det ockuperade Tyskland.

  Han skildrar inga systematiska massvåldtäkter och plundringar – tvärtom berättar han om unga människor som söker gemenskap, värme och visst kärlek och erotik i ett klimat av tilltagande efterkrigsyra.

  I Gelfands bok berättas en hörsägen om hur en tysk kvinnlig bataljon i Berlinchen i nuvarande Polen skulle ha utsatts för massvåldtäkt. Men enligt Elke Scherstjanoj har någon sådan bataljon inte existerat.

  Vid ett senare tillfälle erbjuder sig en flicka, som påstår sig ha blivit våldtagen av 20 ryssar, att ligga med Gelfand. Varför frivilligt ligga med den 21:a ryssen? undrar läsaren förbryllat.

  Problemet för Gelfand i ett promiskuöst Berlin var inte att hitta flickor som ville ligga med honom. Problemet var att sökte äkta känslor och kärlek. När han i juni 1946 hade dragit på sig gonorré växte missmodet och hemlängtan.

  För skribenter som är övertygade om att sovjetarméns intåg i Tyskland var en enda lång serie förbrytelser faller naturligtvis ett vittnesmål som Gelfands utanför ramen. Men kanske valde Gelfand att tiga om egna och andras våldtäkter?

  Elke Sjerstjanoj tycks mena att Gelfand teg för att det officiella Sovjet teg:

  “Gelfands tystnad visar samtidigt att segrarmakten inte ägnade våldtäkter någon större uppmärksamhet på den tiden och att de uppfattades som rätt harmlösa. I annat fall hade säkert den politiskt aktive Gelfand helt säkert tagit upp ämnet till diskussion”, skriver Sjerstjanoj.

  Men det officiella Sovjet teg väl inte. Armétidningen Röda stjärnan fördömde kort före stormningen av Berlin Ehrenburgs tyskerhad og Stalin fordømte i en tale den 28.marts forekomsten af voldtægter og ekscesser. “När ni betraktar tyska flickors kjortelfållar, kom då ihåg varför ert hemland har skickat er hit”, varnade marskalk Zjukov sina underlydande.

  Lev Kopelev berettede fra Ostpreussen om hvordan en divisionsbefalhaver, Oberst Smirnov, egenhändigt sköt en löjtnant som medverkat i en gruppvåldtäkt. Totalt dömdes 4 148 sovjetofficerare för olika brott begångna januari-mars 1945 och enligt militära rapporter ska sådana handlingar ha blivit mer sällsynta efter Tysklands kapitulation.

  Så varför skulle Gelfand tiga? Han stod dessutom själv i konflikt med många officerskollegor som han fann moraliskt korrupta (“telefonhelte” kalder Gelfand ironiskt de kollegor som kapat åt sig de flesta medaljerna). Superi och svartabörshandel tycks ha varit legio. Även Gelfand stjäl och schackrar på svarta börsen – mest handlar det om klockor som inte fungerar.

  Nej, som Kjell Albin Abrahamsson påpekar i en recension i Sundsvalls tidning påminde Gelfand och andra sovjetsoldater mer om Sven Dufva, Svejk och 91:an Karlsson än om hjälteklichéerna. Men ingen av dessa antihjältar var någon våldtäktsman och om Sven Dufva hette det ju: “ett dåligt huvud hade han, men hjärtat det var gott”.

  Med tanke på tyskarnas förbittrade motstånd tror jag att alla dessa Dufva, Svejk och Karlsson långt in maj 1945 var fullt upptagna med att klara livhanken. Sovjetarmén förlorade 77 342 man, av vilka 17 032 man oåterkalleligt, bara mellan Wisła och Odra/Oder – dvs. innan de satt sin fot på tyskt territorium.

  Men om Gelfand själv inte gjorde tyskarna illa menar Sjerstjanoj att han i alla fall skulle ha föraktat dem och visat “kylig förnöjsamhet” inför deras vardagsproblem.

  Helt fri från tyskhat var verkligen inte Gelfand. Han var otvivelaktigt en smula påverkad av Ehrenburgs glödheta tyskhat när han skrev:

  “Tyskland står i lågor och det är av någon anledning glädjande att betrakta detta onda skådespel. Död för död, blod för blod. Jag tycker inte synd om dessa människohatare, dessa odjur”.

  “På Berlin, den besegrade spottar jag”, ristade han in i det tyska riksdagshusets sten – ord som sovjetcensuren aldrig tillät tryckas.

  Men det intressanta är att Gelfand, i viss mån smittad av Ehrenburgs rascisme, i handling var en av dem som visade störst respekt för Tysklands kultur, språk och folk.

  När en officerskollega krossade några tyska statyetter räddade Gelfand en Goethebyst med anmärkningen att “vi”, ryssarna, skulle ju i alla fall vara de civiliserade mot det tyska barbariet.

  När han beordrades att delta i en plundring av den tyska vetenskapsakademins bibliotek för att bygga upp ett eget regementsbibliotek, reagerade han först starkt negativt. Men sedan han upptäckt att det handlar om ryska böcker som tyskarna stulit under invasionen av hans hemland lugnar han sig.

  Att han under ett helt år sysslade med att övervaka nedmonteringen av tyska fabriker som skulle transporteras till Sovjet var naturligtvis inte att jämställa med plundring, det var en del av det krigsskadestånd segrarmakterna beslutat om.

  Hur bristfällig Gelfands dagbok än är kan den vara en viss motvikt till den hær af historie-revisionister som arbejder med på att stöpa om mänsklighetens stora seger över Hitlerfascismen till ett brutalt överfall av Stalins horder på den västerländska civilisationen.

  Efter kriget levde Gelfand ett långt liv som lärare i Sovjetunionen och efterlämnade drivor med anteckningar som först hans son bringat reda i. Vad svenska Ersatz förlag nu har utgivit i Lars Wiklunds utmärkta översättning är bara en mindre del av Gelfands krigsminnen. Hela perioden 1941-44 har av det tyska Aufbau Verlag liksom av det svenska förlaget bedömts som mindre intressant, men hela materialet finns tillgängligt på ryska på Internet. Stefan Lindgren

  “Vänsterns tidning” Flamman recenserar den sovjetiske soldaten Vladimir Gelfands dagbok från andra världskrigets slut, utgiven av förlaget Ersatz. Stefan Lindgren ges nästan ett helt uppslag att i Stalin-kramande anda förneka Röda Arméns systematiska våldtäkter på tyska kvinnor. “Strängt taget har Gelfand vare sig deltagit i eller bevittnat en enda våldtäkt”, skriver Lindgren, och Flamman kursiverar meningen.

  En dagbok utan våldtäktsskildringar är alltså nog för att misstro vad historikerna uppskattar till 1,4 miljoner tyska kvinnors erfarenheter. Lindgren beskriver den framryckande Röda Armén som “unga människor som söker gemenskap, värme och visst kärlek och erotik”. De systematiska massvåldtäkternas Berlin kallar han lättsamt för “en promiskuös stad” och tar sedan till den äldsta av våldtäktsmyter – “Hon bad om det” – när bevisen tryter.

  Lindgren refererar en passage i dagboken där en tysk kvinna erbjuder sig att ha sex med Gelfand; hon har tidigare blivit våldtagen av 20 ryssar. Varför då frivilligt ligga med den 21:a ryssen, undrar Lindgren. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Efter sex års krig var Berlin en skräckstad, bestående av kvinnor utan annat kapital än den egna kroppen. Våldtäkt mot mat, våldtäkt mot skydd, våldtäkt mot att inte bli dödad. Det kan inte kallas för att “söka kärlek” eller vara “promiskuös”.

  Lindgren kokar en farlig brygd på lika delar sovjetromantik som kvinnohat. Det är anmärkningsvärt att delar av svensk vänster fortfarande väljer Stalin framför fakta och vanlig anständighet.

  Av KATRINE KIELOS

  Stefan Lindgren svarar (ännu inte infört):

  Katrine Kielos referat (Expressen 16/1) av min artikel i Flamman är otillständigt. Jag har inte försvarat de våldtäkter som bevisligen begicks av Röda armén när den gick in i Tyskland. Jag håller tvärtom för troligt att en politiskt felaktig linje – Ilja Ehrenburgs hatpropaganda mot tyskarna, som visserligen fördömdes på högsta ort, men ändå fick visst genomslag – bidrog till sådana händelser. Att Gelfand själv varken deltagit i eller sett våldtäkter betyder självfallet inte att de inte förekommit.

  Men vad ska vi med personliga vittnesmål till om de inte tillmäts någon betydelse alls? Att Gelfand varken såg eller hörde något av en våldtäktsepidemi styrker väl inte precis Anthony Beevors extremt höga och löst underbyggda uppskattning 1,4 miljoner våldtäkter. Beevors version undergrävs också av seriösa historikers verk (Se f.eks “Gennadij Bordjugov: (Wehrmacht und Rote Armee -Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung”).

  Men jeg forstår at Katrine Kielos måde at ræsonere om historie i stadig mere allt eller intet-termer anses mera modernt än mitt, mera i linje med det statliga verket “Levande historias” malliga bannbullor.

  I detta statligt ledda renhållningsarbete är tydligen alla medel tillåtna. Kielos formulerar sig på ett sätt som gör att läsaren inte vet vad som är citat ur min artikel och hennes egen perfida tolkning av vad jag säger. Frasen “Hon bad om det” finns inte i min artikel.

  För övrigt är det uppenbart att Kielos gått in i debatt om en bok som hon inte har läst – och det är visst inte första gången.

  När jag tar avstånd från den enda vägens historia är jag dock i gott sällskap av t ex Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja som i ett tal nyligen slog fast att “historia handlar aldrig om en enda sanning eller en enda tolkning”, slog Tuomioja fast (Hufvudstadsbladets 15 december).

  Hans kollega, professorn vid Helsinki-universitetet Olli Rehn, kritiserade på ett möte i EU nyligen skarpt de franska historielagar som förbjuder debatt om förintelsen under andra världskriget, om det turkiska folkmordet på armenerna samt om kolonialismens positiva sidor.

  Att säga det är inte att glömma Röda arméns förbrytelser. Men vi ska heller inte glömma att det mest framstående offret som drevs till självmord av de röda horderna var – Adolf Hitler.

     

  Stefan Lindgren

   
   
   
     
     
     
  NYHEDER og BAGGRUND fra hele verden * Uafhængigt af partipolitiske og økonomiske interesser
     
   
   
   

   

   

     

  Schwedische Sprache

  14. Januar 2007

     

  DIE BEFREIUNG: DIARY ZEIGT NEUES LICHT AUF DEN REVANCHISTISCHEN "Vergewaltigungs-Mythos"
     
  DIARY ZWEIFELT DEN DEUTSCH-REVANCHISTISCHEN "RAPE MYTHOS" AN

   

  Vladimir Gelfands Erinnerungen: "German Diary 1945-46" ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Buch. Es ist ein ungewöhnlicher Augenzeugenbericht über die Befreiung Polens und des Ostens der Roten Armee durch die Rote Armee. Weil es in der Roten Armee verboten war, aus Sicherheitsgründen ein Tagebuch zu führen, waren Leser aus diesem Grund vermutlich dem Autor bereits dankbar: der ukrainische Leutnant Vladimir Gelfand, der dieses Verbot so gewissenhaft brach. 
  Gelfand, der in den wütenden Kämpfen um den Oder-Übergang gerade 21 Jahre alt war, wo er offenbar Heroismus gezeigt hatte, kam nach Berlin, um etwas Neues zu erleben, die Gelegenheit zu haben, Leute zu treffen, Deutsch zu lernen - und nicht zuletzt das weibliche Gesellschaft genießen. Er war des Krieges, der seit drei Jahren sein Alltag war, müde und hatte es satt, Tyrannen zu tyrannisieren und unter den Offizieren zu schreien, die ihn ständig belästigten.

  Es scheint, dass Helfand so etwas wie ein Kükenhuhn war. Sein Tagträumen und fleißiges Schreiben war nicht nur für jeden unterhaltsam, und er war eine Fee, intelligent und hatte Frauennassos, natürlich den schlimmeren Lotteriebeen. An einigen Stellen in dem Buch schlägt er vor, dass es Offiziere der Roten Armee gab, die ebenfalls auf den Rücken seines jüdischen Familienhintergrundes schauten.

  "... wie viele Nöte, wie viel Spott und Speck, die ich während des Krieges nicht ertragen musste, denn mein Nachname ist Gelfand; Weil ich in einer jüdischen Familie geboren wurde und weil ich selbst Jude bin, vertraute er sich dem Vater in einem Brief an.

  Für Gelfand waren solche Erscheinungen nur die traurigen Überreste der alten Gesellschaft.

  "Im Laufe der Jahre (Jahrzehnte, nicht früher) werden die nationalen Widersprüche verschwinden, das Misstrauen zwischen Menschen, die durch Widersprüche geschaffen wurden, verschwindet wie ein Narkosemittel und das Leben wird leichter. Aber solange Neger in diesem Jahrhundert lynchen (denn diese abscheuliche und grausame Angewohnheit ist nicht von der Erde verschwunden), muss man bereit sein, sich ehrlich und würdig zu stellen und gegen die erbitterten Täuschungen der Menschen zu kämpfen, mit ihren letzten Kräften gegen den Namen Menschheit und Leben zu kämpfen. Also habe ich mich für die Zukunft entschieden. “

  Helfand verliert sich oft in Kleinigkeiten, aber man kann ihm ein gewisses literarisches Talent nicht vorenthalten. Ein solches intensives Tagebuch (das jedoch nicht die Kriegshandlungen abdeckt, als er nicht schreiben konnte) ist schon ein Kunststück. Die Darstellung, wie ein junger Mann seine Unschuld verliert, stellt fest, dass er nicht impotent ist und in einem Jahr intensiver Arbeit und sozialer Gesinnung ehrlich wird.

  Ermüdender sind alle Litauer über die Ungerechtigkeiten und die erniedrigende Behandlung, die er für andere sowjetische Soldaten empfänglich hält. Und obwohl Gelfand ein überzeugter Befürworter des Sowjetsystems und Parteimitglieds ist, hatte er keinen Einblick in die großen Ereignisse, vielmehr war er ein ziemlich egoistischer und eitler junger Mann.

  Sein heißes Herz schlug immer Enttäuschungen sowohl bei den russischen Frauen, die die Bandagen begleiteten (und die teilweise einen schlechten Ruf als "Regimentsmatratzen" verdient hatten) als auch bei den Deutschen, die er in der Stadt getroffen hatte. Die Deutschen fanden ihn oft vulgär und die Mädchen, die ihn nicht nur "in Knoten packten", sondern auch im Herzen, erwiesen sich bald als unzuverlässig oder desinteressiert.

  "Was Gelfands Treffen mit Frauen angeht, ist es besonders bemerkenswert, dass von Gewalt keine Rede war", schreibt die Literaturwissenschaftlerin Elke Scherstjanoj in einem Nachwort des Buches.

  Streng genommen hat Gelfand weder an einer einzigen Vergewaltigung teilgenommen noch Zeuge einer Vergewaltigung, was angesichts der Autoren wie Anthony Beevor "Berlin" bemerkenswert ist. Die letzte Schlacht "(Historical Media 2002) nannte Zahlen von 1,4 Millionen Vergewaltigungen im besetzten Deutschland.

  Er zeigt keine systematischen Massenvergewaltigungen und Plünderungen - im Gegenteil, er erzählt von jungen Menschen, die in einem Klima der zunehmenden Nachkriegszeit Gemeinschaft, Wärme und gewisse Liebe und Erotik suchen.

  In Gelfands Buch wird eine Anhörung erzählt, wie eine deutsche Bataillon im Berliner Berlinchen im heutigen Polen einer Massenvergewaltigung ausgesetzt gewesen wäre. Laut Elke Scherstjanoj hat es jedoch kein solches Bataillon gegeben.

  Zu einem späteren Zeitpunkt bietet ein Mädchen, das behauptet, von 20 Russen vergewaltigt worden zu sein, an, bei Gelfand zu liegen.Warum freiwillig beim 21. Russen? wundert sich der Leser verwirrt.

  Das Problem für Gelfand in einem prominenten Berlin bestand nicht darin, Mädchen zu finden, die bei ihm liegen wollten. Das Problem bestand darin, wahre Gefühle und Liebe zu suchen. Im Juni 1946, als er Gonorrhoe bekam, wuchs die Entmutigung und das Heimweh.

  Für Schriftsteller, die davon überzeugt sind, dass der Einmarsch der Sowjetarmee in Deutschland eine einzige lange Serie von Verbrechen war, fällt ein Zeugnis wie Gelfands natürlich aus dem Rahmen. Aber vielleicht entschied sich Gelfand dafür, seine eigene und die Vergewaltigung anderer zum Schweigen zu bringen?

  Elke Sjerstjanoj scheint zu bedeuten, dass Gelfand sich auf den offiziellen sowjetischen Charakter bezieht:

  "Gelfands Schweigen zeigt gleichzeitig, dass die Siegermacht damals den Vergewaltigungen nicht viel Beachtung schenkte und als völlig harmlos empfunden wurde. Sonst hätte der politisch aktive Gelfand das Thema sicherlich zur Diskussion gestellt “, schreibt Sjerstjanoj.

  Aber der offizielle Sowjet zählt nicht. Vor dem Sturm auf den Deutschen Schäferhund von Berlin Ehrenburg verurteilte das Red Star Army Magazine in einer Rede am 28. März die Verurteilung von Stalin über das Auftreten von Vergewaltigungen und Ausgängen."Wenn Sie sich die Kleider deutscher Mädchen ansehen, denken Sie daran, warum Ihre Heimat Sie hierher geschickt hat", warnte Marschall Schukow seine Untergebenen.

  Lev Kopelev berichtete aus Ostpreussen, wie ein Divisionskommandeur, Oberst Smirnov, selbst einen Leutnant erschossen hat, der an einer Gruppenvergewaltigung teilnahm.Insgesamt wurden 4.148 sowjetische Offiziere wegen verschiedener Verbrechen, die im Januar-März 1945 begangen wurden, verurteilt, und nach militärischen Berichten sind solche Taten nach der deutschen Übergabe seltener geworden.

  Warum sollte Gelfand schweigen? Er selbst stand auch im Konflikt mit vielen Offizierskollegen, die er moralisch korrupt fand ("Telefonheld" nennt Gelfand ironischerweise die Kollegen, die die meisten Medaillen entführten). Superi und Black Trade scheinen Legion gewesen zu sein. Sogar Gelfand stiehlt und hackt an der schwarzen Börse - meistens geht es um Uhren, die nicht funktionieren.

  Nein, wie Kjell Albin Abrahamsson in einer Zeitschrift in Sundsvalls Zeitung hervorhebt, erinnerten Gelfand und andere sowjetische Soldaten mehr an Sven Dufva, Svejk und 91: Karlsson als an die heroischen Klischees. Aber keiner dieser Antihelden war ein Vergewaltiger, und wenn Sven Dufva genannt wurde, "hatte er einen schlechten Kopf, aber das Herz war gut".

  In Anbetracht der Ressentiments der Deutschen glaube ich, dass all diese Dufva, Svejk und Karlsson weit im Mai 1945 voll damit beschäftigt waren, ihr Lebensblut zu managen. Die Sowjetarmee verlor 77.342 Männer, von denen 17.032 unwiderruflich waren, nur zwischen Wisła und Odra / Oder. bevor Sie auf deutschem Gebiet Fuß fassen.

  Wenn Gelfand selbst die Deutschen nicht schlecht gemacht hat, glaubt Sjerstjanoj, dass er sie auf jeden Fall verachten würde und "kühle Zufriedenheit" vor ihren alltäglichen Problemen zeigte.

  Absolut frei von deutschen Mützen war wirklich nicht Gelfand. Er war zweifellos ein wenig von Ehrenburgs glühendem deutschen Hut beeinflusst, als er schrieb:

  "Deutschland steht in Flammen und es ist aus irgendeinem Grund angenehm, dieses böse Schauspiel zu betrachten. Tod für Tod, Blut für Blut. Diese menschlichen Hasser, diese Bestien, tut mir nicht leid “.

  "In Berlin habe ich die Besiegten besiegt", schnitzte er in den Stein des deutschen Parlaments - Worte, die die sowjetische Zensur niemals erlaubte.

  Das Interessante ist jedoch, dass Gelfand, der zum Teil mit Ehrenburgs Gauner infiziert war, einer derer war, der den größten Respekt für die Kultur, die Sprache und die Menschen Deutschlands zeigte.

  Als ein Offizierkollege einige deutsche Statuetten brach, rettete Gelfand einen Goethebyst mit der Bemerkung, dass "wir", die Russen, auf jeden Fall die Zivilisten gegen die deutsche Barbarei sein würden.

  Als er den Auftrag erhielt, an einer Plünderung der Bibliothek der Deutschen Akademie der Wissenschaften teilzunehmen, um eine eigene Regimentsbibliothek zu bauen, reagierte er stark auf das Negative. Da er jedoch herausgefunden hat, dass es sich um russische Bücher handelt, die die Deutschen während der Invasion seiner Heimat gestohlen haben, beruhigt er sich.

  Daß er ein ganzes Jahr damit verbracht hatte, den Zerfall deutscher Fabriken in die Sowjetunion zu bringen, war natürlich nicht mit Plünderungen gleichzusetzen, sondern war Teil des Kriegsschadens, den die Siegertruppen beschlossen hatten.

  Was auch immer Gelfands Tagebuch ist, es kann ein Gegengewicht zur Armee historischer Revisionisten sein, die daran arbeiten, den großen Sieg der Menschheit über den Hitlerfaschismus zu einem brutalen Angriff auf Stalins Horden der westlichen Zivilisation zu stürzen.

  Nach dem Krieg lebte Gelfand lange Zeit als Lehrer in der Sowjetunion und hinterließ Verwehungen mit Notizen, die sein Sohn zuerst herausfand: Was der schwedische Ersatzverleger jetzt in Lars Wiklunds hervorragender Übersetzung veröffentlicht hat, ist nur ein kleiner Teil von Gelfands Kriegserinnerungen. Der gesamte Zeitraum 1941-44 wurde vom deutschen Aufbau Verlag sowie vom schwedischen Verleger als weniger interessant eingestuft, das gesamte Material ist jedoch in russischer Sprache im Internet verfügbar. Stefan Lindgren

  "The Left's Magazine" The Flame überprüft das vom Ersatz-Verlag herausgegebene Tagebuch des sowjetischen Soldaten Vladimir Gelfand aus dem Zweiten Weltkrieg. Stefan Lindgren hat fast einen vollständigen Standpunkt in Stalins umarmendem Geist und leugnet die systematische Vergewaltigung der Roten Armee an deutschen Frauen. "Streng genommen hat Gelfand weder an einer einzigen Vergewaltigung teilgenommen noch Zeuge", schreibt Lindgren und Flammi kursiv.

  So reicht ein Tagebuch ohne Vergewaltigungsdarstellungen aus, um den von Historikern geschätzten 1,4 Millionen deutschen Frauenerfahrungen zu misstrauen. Lindgren beschreibt die aufstrebende Rote Armee als "junge Menschen, die Gemeinschaft, Wärme, gewisse Liebe und Erotik suchen". Die systematischen Massenvergewaltigungen in Berlin nennt er leicht "eine promiskuitive Stadt" und führt dann zu den ältesten Mythen der Vergewaltigung - "Sie bat darum" - wenn die Beweise scheitern.

  Lindgren bezieht sich auf eine Passage im Tagebuch, in der eine deutsche Frau den Sex mit Gelfand anbietet; Sie wurde zuvor von 20 Russen vergewaltigt. Warum dann freiwillig beim 21. Russen liegen, wundert sich Lindgren. Sie wissen nicht, ob Sie lachen oder weinen sollen. Nach sechs Kriegsjahren war Berlin eine Stadt des Terrors, bestehend aus Frauen ohne Kapital, das nicht ihrem eigenen Körper entsprach. Vergewaltigung gegen Essen, Vergewaltigung gegen Schutz, Vergewaltigung, nicht getötet zu werden. Man kann es nicht "Suche nach Liebe" oder "Promiskuitivität" nennen.

  Lindgren kocht ein gefährliches Gebräu zu gleichen Teilen der sowjetischen Romantik als Frauenhut. Es ist bemerkenswert, dass Teile der schwedischen Linken Stalin immer noch vor Tatsachen und allgemeinem Anstand wählen.

  Von CATRINE KIELOS

  Stefan Lindgren antwortet (noch nicht vorgestellt):

  Katrine Kielos Bericht (Expressen 16/1) über meinen Artikel in Flamman ist nicht zugänglich. Ich habe die Vergewaltigung nicht verteidigt, die die Rote Armee bei ihrer Einreise nach Deutschland bewiesen hatte. Im Gegenteil, ich stimme zu, dass eine politisch unkorrekte Linie - Ilja Ehrenburgs Hasspropaganda gegen die Deutschen, die an höchster Stelle verurteilt wurde, aber immer noch Auswirkungen hatte - zu solchen Ereignissen beigetragen hat. Dass Gelfand selbst weder teilgenommen noch Vergewaltigung gesehen hat, bedeutet natürlich nicht, dass sie nicht vorgekommen sind.

  Aber was sollen wir mit persönlichen Aussagen machen, wenn ihnen überhaupt keine Bedeutung beigemessen wird? Die Tatsache, dass Gelfand nichts von einer Vergewaltigungsepidemie gesehen oder gehört hat, rechtfertigt nicht die äußerst hohe und locker begründete Schätzung von 1,4 Millionen Vergewaltigungen durch Anthony Beevor. Beevors Version wird auch durch die Arbeit seriöser Historiker unterminiert (siehe beispielsweise "Gennady Bordjugov: (Wehrmacht und Rote Armee-Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung").

  Aber ich verstehe, dass Katrine Kielos Art und Weise, Geschichte immer mehr oder nichts zu beschreiben, moderner ist als meine, eher im Einklang mit den verrückten Brötchen der "lebendigen Geschichte" des Staates.

  Offensichtlich in dieser staatlichen Sanitärarbeit alle Mittel 
  Erlaubt. Kielos formuliert sich auf eine Weise, die den Leser nicht wissen lässt 
  was aus meinem Artikel zitiert wird und ihre eigene perfekte Interpretation von was 
  Sage ich Der Satz "Sie bat darum" ist nicht in meinem Artikel.

  Übrigens ist es offensichtlich, dass Kielos eine Debatte über ein Buch geführt hat 
  Sie hat nicht gelesen - und das ist nicht das erste Mal.

  Wenn ich jedoch auf die einzige Straßengeschichte verzichte, bin ich in guter Gesellschaft, zum Beispiel mit dem finnischen Außenminister Erkki Tuomioja, der kürzlich in einer Rede erklärte, dass "Geschichte niemals eine einzige Wahrheit oder eine einzige Interpretation ist", schlug Tuomioja vor (Hufvudstadsbladets 15) Dezember).

  Sein Kollege, Professor an der Universität Helsinki, Olli Rehn, kritisierte kürzlich die EU wegen des französischen Gesetzes der Geschichte, das die Debatte über den Holocaust während des Zweiten Weltkriegs, den türkischen Völkermord an den Armeniern und die positiven Seiten des Kolonialismus verbietet.

  Zu sagen, es ist nicht die Verbrechen der Roten Armee zu vergessen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das prominenteste Opfer, das von den roten Horden zum Selbstmord getrieben wurde, Adolf Hitler war.

   

  Stefan Lindgren

   
   
     

  INTERPRES

  NEWS UND HINTERGRUND AUS DER WELT * Unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen der Partei

   
   

 •     Dr. Elke Scherstjanoi "Ein Rotarmist in Deutschland"
 •     Stern  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Märkische Allgemeine  "Hinter den Kulissen"
 •     Das Erste /TV/  "Kulturreport"
 •     Berliner Zeitung  "Besatzer, Schöngeist, Nervensäge, Liebhaber"
 •     SR 2 KulturRadio  "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Die Zeit  "Wodka, Schlendrian, Gewalt"
 •     Jüdische Allgemeine  "Aufzeichnungen im Feindesland"
 •     Mitteldeutsche Zeitung  "Ein rotes Herz in Uniform"
 •     Unveröffentlichte Kritik  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten vom Umgang mit den Deutschen"
 •     Bild  "Auf Berlin, das Besiegte, spucke ich!"
 •     Das Buch von Gregor Thum "Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert"
 •     Flensborg Avis  "Set med en russisk officers øjne"
 •     Ostsee Zeitung  "Das Tagebuch des Rotarmisten"
 •     Leipziger Volkszeitung  "Das Glück lächelt uns also zu!"
 •     Passauer Neue Presse "Erinnerungspolitischer Gezeitenwechsel"
 •     Lübecker Nachrichten  "Das Kriegsende aus Sicht eines Rotarmisten"
 •     Lausitzer Rundschau  "Ich werde es erzählen"
 •     Leipzigs-Neue  "Rotarmisten und Deutsche"
 •     SWR2 Radio ART: Hörspiel
 •     Kulturation  "Tagebuchaufzeichnungen eines jungen Sowjetleutnants"
 •     Der Tagesspiegel  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR  "Bücher Journal"
 •     Kulturportal  "Chronik"
 •     Sächsische Zeitung  "Bitterer Beigeschmack"
 •     Wiesbadener Tagblatt "Reflexionen, Textcollagen und inhaltlicher Zündstoff"
 •     Deutschlandradio Kultur  "Krieg und Kriegsende aus russischer Sicht"
 •     Berliner Zeitung  "Die Deutschen tragen alle weisse Armbinden"
 •     MDR  "Deutschland-Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Jüdisches Berlin  "Das Unvergessliche ist geschehen" / "Личные воспоминания"
 •     Süddeutsche Zeitung  "So dachten die Sieger"
 •     Financial Times Deutschland  "Aufzeichnungen aus den Kellerlöchern"
 •     Badisches Tagblatt  "Ehrliches Interesse oder narzisstische Selbstschau?"
 •     Freie Presse  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Nordkurier/Usedom Kurier  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten ungefiltert"
 •     Nordkurier  "Tagebuch, Briefe und Erinnerungen"
 •     Ostthüringer Zeitung  "An den Rand geschrieben"
 •     Potsdamer Neueste Nachrichten  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR Info. Forum Zeitgeschichte "Features und Hintergründe"
 •     Deutschlandradio Kultur. Politische Literatur. "Lasse mir eine Dauerwelle machen"
 •     Konkret "Watching the krauts. Emigranten und internationale Beobachter schildern ihre Eindrücke aus Nachkriegsdeutschland"
 •     Dagens Nyheter  "Det oaendliga kriget"
 •     Utopie-kreativ  "Des jungen Leutnants Deutschland - Tagebuch"
 •     Neues Deutschland  "Berlin, Stunde Null"
 •     Webwecker-bielefeld  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Südkurier  "Späte Entschädigung"
 •     Online Rezension  "Das kriegsende aus der Sicht eines Soldaten der Roten Armee"
 •     Saarbrücker Zeitung  "Erstmals: Das Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Neue Osnabrücker Zeitung  "Weder Brutalbesatzer noch ein Held"
 •     Thüringische Landeszeitung  "Vom Alltag im Land der Besiegten"
 •     Das Argument  "Wladimir Gelfand: Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Deutschland Archiv: Zeitschrift für das vereinigte Deutschland "Betrachtungen eines Aussenseiters"
 •     Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Online Rezensionen. Die Literaturdatenbank
 •     Literaturkritik  "Ein siegreicher Rotarmist"
 •     RBB Kulturradio  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Українська правда  "Нульовий варiант" для ветеранiв вiйни / Комсомольская правда "Нулевой вариант" для ветеранов войны"
 •     Dagens Nyheter. "Sovjetsoldatens dagbok. Hoppfull läsning trots krigets grymheter"
 •     Ersatz  "Tysk dagbok 1945-46 av Vladimir Gelfand"
 •     Borås Tidning  "Vittnesmåil från krigets inferno"
 •     Sundsvall (ST)  "Solkig skildring av sovjetisk soldat frеn det besegrade Berlin"
 •     Helsingborgs Dagblad  "Krigsdagbok av privat natur"
 •     2006 Bradfor  "Conference on Contemporary German Literature"
 •     Spring-2005/2006/2016 Foreign Rights, German Diary 1945-1946
 •     Flamman / Ryska Posten "Dagbok kastar tvivel över våldtäktsmyten"
 •     INTERPRES "DAGBOG REJSER TVIVL OM DEN TYSK-REVANCHISTISKE “VOLDTÆGTSMYTE”
 •     Expressen  "Kamratliga kramar"
 •     Expressen Kultur  "Under våldets täckmantel"
 •     Lo Tidningen  "Krigets vardag i röda armén"
 •     Tuffnet Radio  "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Norrköpings Tidningar  "En blick från andra sidan"
 •     Expressen Kultur  "Den enda vägens historia"
 •     Expressen Kultur  "Det totalitära arvet"
 •     Allehanda  "Rysk soldatdagbok om den grymma slutstriden"
 •     Ryska Posten  "Till försvar för fakta och anständighet"
 •     Hugin & Munin  "En rödarmist i Tyskland"
 •     Theater "Das deutsch-russische Soldatenwörtebuch" / Театр  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     SWR2 Radio "Journal am Mittag"
 •     Berliner Zeitung  "Dem Krieg den Krieg erklären"
 •     Die Tageszeitung  "Mach's noch einmal, Iwan!"
 •     The book of Paul Steege: "Black Market, Cold War: Everyday Life in Berlin, 1946-1949"
 •     Телеканал РТР "Культура"  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     Аргументы и факты  "Есть ли правда у войны?"
 •     RT "Russian-German soldier's phrase-book on stage in Moscow"
 •     Утро.ru  "Контурная карта великой войны"
 •     Коммерсантъ "Языковой окоп"
 •     Телеканал РТР "Культура":  "Широкий формат с Ириной Лесовой"
 •     Museum Berlin-Karlshorst  "Das Haus in Karlshorst. Geschichte am Ort der Kapitulation"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Rote Fahnen über Potsdam 1933 - 1989: Lebenswege und Tagebücher"
 •     Das Buch von Bernd Vogenbeck, Juliane Tomann, Magda Abraham-Diefenbach: "Terra Transoderana: Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska"
 •     Das Buch von Sven Reichardt & Malte Zierenberg: "Damals nach dem Krieg Eine Geschichte Deutschlands - 1945 bis 1949" 
 •     Lothar Gall & Barbara Blessing: "Historische Zeitschrift Register zu Band 276 (2003) bis 285 (2007)"
 •     Kollektives Gedächtnis "Erinnerungen an meine Cousine Dora aus Königsberg"
 •     Das Buch von Ingeborg Jacobs: "Freiwild: Das Schicksal deutscher Frauen 1945"
 •     Закон i Бiзнес "Двічі по двісті - суд честі"
 •     Радио Свобода "Красная армия. Встреча с Европой"
 •     DEP "Stupri sovietici in Germania (1944-45)"
 •     Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького "Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції. Листи з 43-го"
 •     Explorations in Russian and Eurasian History "The Intelligentsia Meets the Enemy: Educated Soviet Officers in Defeated Germany, 1945"
 •     DAMALS "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Gedankenwelt des Siegers"
 •     Das Buch von Pauline de Bok: "Blankow oder Das Verlangen nach Heimat"  
 •     Das Buch von Ingo von Münch: "Frau, komm!": die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944/45"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Schwarzmondnacht: Authentische Tagebücher berichten (1933-1953). Nazidiktatur - Sowjetische Besatzerwillkür"
 •     История государства "Миф о миллионах изнасилованных немок"
 •     Das Buch Alexander Häusser, Gordian Maugg: "Hungerwinter: Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946/47"
 •     Heinz Schilling: "Jahresberichte für deutsche Geschichte: Neue Folge. 60. Jahrgang 2008"
 •     Jan M. Piskorski "WYGNAŃCY: Migracje przymusowe i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie"
 •     Deutschlandradio "Heimat ist dort, wo kein Hass ist"
 •     Journal of Cold War Studies "Wladimir Gelfand, Deutschland-Tagebuch 1945–1946: Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне. Солдатские дневники"
 •     Частный Корреспондент "Победа благодаря и вопреки"
 •     Перспективы "Сексуальное насилие в годы Второй мировой войны: память, дискурс, орудие политики"
 •     Радиостанция Эхо Москвы & RTVi "Не так" с Олегом Будницким: Великая Отечественная - солдатские дневники"
 •     Books Llc "Person im Zweiten Weltkrieg /Sowjetunion/ Georgi Konstantinowitsch Schukow, Wladimir Gelfand, Pawel Alexejewitsch Rotmistrow"
 •     Das Buch von Jan Musekamp: "Zwischen Stettin und Szczecin - Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005"
 •     Encyclopedia of safety "Ladies liberated Europe in the eyes of Russian soldiers and officers (1944-1945 gg.)"
 •     Азовские греки "Павел Тасиц"
 •     Newsland "СМЯТЕНИЕ ГРОЗНОЙ ОСЕНИ 1941 ГОДА"
 •     Вестник РГГУ "Болезненная тема второй мировой войны: сексуальное насилие по обе стороны фронта"
 •     Das Buch von Jürgen W. Schmidt: "Als die Heimat zur Fremde wurde"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне: от советского к еврейскому?"
 •     Gedenkstätte/ Museum Seelower Höhen "Die Schlacht"
 •     The book of Frederick Taylor "Exorcising Hitler: The Occupation and Denazification of Germany"
 •     Огонёк "10 дневников одной войны"
 •     The book of Michael Jones "Total War: From Stalingrad to Berlin"
 •     Das Buch von Frederick Taylor "Zwischen Krieg und Frieden: Die Besetzung und Entnazifizierung Deutschlands 1944-1946"
 •     WordPress.com "Wie sind wir Westler alt und überklug - und sind jetzt doch Schmutz unter ihren Stiefeln"
 •     Олег Будницкий: "Архив еврейской истории" Том 6. "Дневники"
 •     Åke Sandin "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Michael Jones: "El trasfondo humano de la guerra: con el ejército soviético de Stalingrado a Berlín"
 •     Das Buch von Jörg Baberowski: "Verbrannte Erde: Stalins Herrschaft der Gewalt"
 •     Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft "Gewalt im Militar. Die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg"
 •     Ersatz-[E-bok] "Tysk dagbok 1945-46"
 •     The book of Michael David-Fox, Peter Holquist, Alexander M. Martin: "Fascination and Enmity: Russia and Germany as Entangled Histories, 1914-1945"
 •     Елена Сенявская "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат и офицеров (1944-1945 гг.)"
 •     The book of Raphaelle Branche, Fabrice Virgili: "Rape in Wartime (Genders and Sexualities in History)"
 •     БезФорматаРу "Хоть бы скорей газетку прочесть"
 •     ВЕСТНИК "Проблемы реадаптации студентов-фронтовиков к учебному процессу после Великой Отечественной войны"
 •     Все лечится "10 миллионов изнасилованных немок"
 •     Симха "Еврейский Марк Твен. Так называли Шолома Рабиновича, известного как Шолом-Алейхем"
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique: 1941-1945" (Histoires d'aujourd'hui) E-Book
 •     Annales: Nathalie Moine "La perte, le don, le butin. Civilisation stalinienne, aide étrangère et biens trophées dans l’Union soviétique des années 1940"
 •     Das Buch von Beata Halicka "Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneignung des Oderraums 1945 - 1948"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     "آسو  "دشمن هرگز در نمی‌زن
 •     Уроки истории. ХХ век. Гефтер. "Антисемитизм в СССР во время Второй мировой войны в контексте холокоста"
 •     Ella Janatovsky "The Crystallization of National Identity in Times of War: The Experience of a Soviet Jewish Soldier"
 •     Word War II Multimedia Database "Borgward Panzerjager At The Reichstag"  
 •     Всеукраинский еженедельник Украина-Центр "Рукописи не горят"
 •     Bücher / CD-s / E-Book von Niclas Sennerteg "Nionde arméns undergång: Kampen om Berlin 1945"
 •     Das Buch von Michaela Kipp: "Großreinemachen im Osten: Feindbilder in deutschen Feldpostbriefen im Zweiten Weltkrieg"
 •     Петербургская газета "Женщины на службе в Третьем Рейхе"
 •     Володимир Поліщук "Зроблено в Єлисаветграді"
 •     Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst. Katalog zur Dauerausstellung / Каталог постоянной экспозиции
 •     Clarissa Schnabel "The life and times of Marta Dietschy-Hillers"
 •     Alliance for Human Research Protection "Breaking the Silence about sexual violence against women during the Holocaust"
 •     Еврейский музей и центр толерантности. Группа по работе с архивными документами 
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Bok / eBok: Anders Bergman & Emelie Perland "365 dagar: Utdrag ur kända och okända dagböcker"
 •     РИА Новости "Освободители Германии"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski  "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     Das Buch von Miriam Gebhardt "Als die Soldaten kamen: Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs"
 •     Petra Tabarelli "Vladimir Gelfand"
 •     Das Buch von Martin Stein "Die sowjetische Kriegspropaganda 1941 - 1945 in Ego-Dokumenten"
 •     The German Quarterly "Philomela’s Legacy: Rape, the Second World War, and the Ethics of Reading"
 •     MAZ LOKAL "Archäologische Spuren der Roten Armee in Brandenburg"
 •     Deutsches Historisches Museum "1945 – Niederlage. Befreiung. Neuanfang. Zwölf Länder Europas nach dem Zweiten Weltkrieg"
 •     День за днем "Дневник лейтенанта Гельфанда"
 •     BBC News "The rape of Berlin" / BBC Mundo / BBC O`zbek  / BBC Brasil / BBC فارْسِى "تجاوز در برلین"
 •     Echo24.cz "Z deníku rudoarmějce: Probodneme je skrz genitálie"
 •     The Telegraph "The truth behind The Rape of Berlin"
 •     BBC World Service "The Rape of Berlin"
 •     ParlamentniListy.cz "Mrzačení, znásilňování, to všechno jsme dělali. Český server připomíná drsné paměti sovětského vojáka"
 •     WordPress.com "Termina a Batalha de Berlim"
 •     Dnevnik.hr "Podignula je suknju i kazala mi: 'Spavaj sa mnom. Čini što želiš! Ali samo ti"                  
 •     ilPOST "Gli stupri in Germania, 70 anni fa"
 •     上 海东方报业有限公司 70年前苏军强奸了十万柏林妇女?很多人仍在寻找真相
 •     연합뉴스 "BBC: 러시아군, 2차대전때 독일에서 대규모 강간"
 •     Telegraf "SPOMENIK RUSKOM SILOVATELJU: Nemci bi da preimenuju istorijsko zdanje u Berlinu?"
 •    Múlt-kor "A berlini asszonyok küzdelme a szovjet erőszaktevők ellen"
 •     Noticiasbit.com "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Museumsportal Berlin "Landsberger Allee 563, 21. April 1945"
 •     Caldeirão Político "70 anos após fim da guerra, estupro coletivo de alemãs ainda é episódio pouco conhecido"
 •     Nuestras Charlas Nocturnas "70 aniversario del fin de la II Guerra Mundial: del horror nazi al terror rojo en Alemania"
 •     W Radio "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     La Tercera "BBC: El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Noticias de Paraguay "El drama de las alemanas violadas por tropas soviéticas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial"
 •     Cnn Hit New "The drama hidden mass rape during the fall of Berlin"
 •     Dân Luận "Trần Lê - Hồng quân, nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin 1945"
 •     Český rozhlas "Temná stránka sovětského vítězství: znásilňování Němek"
 •     Historia "Cerita Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     G'Le Monde "Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945 mang tên Hồng Quân"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Красная армия в Европе"
 •     Der Freitag "Eine Schnappschussidee"
 •     باز آفريني واقعيت ها  "تجاوز در برلین"
 •     Quadriculado "O Fim da Guerra e o início do Pesadelo. Duas narrativas sobre o inferno"    
 •     Majano Gossip "PER NON DIMENTICARE... LE PORCHERIE COMUNISTE!!!"
 •     非中国日报网 "柏林的强奸"
 •     Constantin Film "Anonyma - Eine Frau in Berlin. Materialien zum Film"
 •     Русская Германия "Я прижал бедную маму к своему сердцу и долго утешал"
 •     Das Buch von Nicholas Stargardt "Der deutsche Krieg: 1939 - 1945"    
 •     The book of Nicholas Stargardt "The German War: A Nation Under Arms, 1939–45"    
 •     The book of Nicholas Stargardt "The German War: A Nation Under Arms, 1939–45"    
 •     Das Buch "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     BBC Русская служба "Изнасилование Берлина: неизвестная история войны" / BBC Україна "Зґвалтування Берліна: невідома історія війни"
 •     Virtual Azərbaycan "Berlinin zorlanması"
 •     Гефтер. "Олег Будницкий: «Дневник, приятель дорогой!» Военный дневник Владимира Гельфанда"
 •     Гефтер "Владимир Гельфанд. Дневник 1942 года"
 •     BBC Tiếng Việt "Lính Liên Xô 'hãm hiếp phụ nữ Đức'"
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique, 1941-1943" Tome 1
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique, 1943-1945" Tome 2
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Дневники лейтенанта Гельфанда"
 •     Renato Furtado "Soviéticos estupraram 2 milhões de mulheres alemãs, durante a Guerra Mundial"
 •     Вера Дубина "«Обыкновенная история» Второй мировой войны: дискурсы сексуального насилия над женщинами оккупированных территорий"
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Презентация книги Владимира Гельфанда «Дневник 1941-1946»"
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Атака"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Бой"
 •     
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Победа"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. Эпилог
 •     Труд "Покорность и отвага: кто кого?"
 •     Издательский Дом «Новый Взгляд» "Выставка подвига"
 •     Katalog NT "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне " - собрание уникальных документов"
 •     Вести "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне" - собрание уникальных документов"
 •     Радио Свобода "Бесценный графоман"
 •     Вечерняя Москва "Еще раз о войне"
 •     РИА Новости "Выставка про евреев во время ВОВ открывается в Еврейском музее"
 •     Телеканал «Культура» Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне" проходит в Москве
 •     Россия HD "Вести в 20.00"
 •     GORSKIE "В Москве открылась выставка "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Aгентство еврейских новостей "Евреи – герои войны"
 •     STMEGI TV "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Независимая газета "Война Абрама"
 •     Revista de Historia "El lado oscuro de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial"
 •     Лехаим "Война Абрама"
 •     Libertad USA "El drama de las alemanas: violadas por tropas soviéticas en 1945 y violadas por inmigrantes musulmanes en 2016"
 •     НГ Ex Libris "Пять книг недели"
 •     Брестский Курьер "Фамильное древо Бреста. На перекрестках тех дорог…"
 •     Полит.Ру "ProScience: Олег Будницкий о народной истории войны"
 •     Олена Проскура "Запiзнiла сповiдь"
 •     Полит.Ру "ProScience: Возможна ли научная история Великой Отечественной войны?"
 •     Das Buch "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     Ahlul Bait Nabi Saw "Kisah Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     北京北晚新视觉传媒有限公司 "70年前苏军强奸了十万柏林妇女?"
 •     Преподавание истории в школе "«О том, что происходило…» Дневник Владимира Гельфанда"
 •     Вестник НГПУ "О «НЕУБЕДИТЕЛЬНЕЙШЕЙ» ИЗ ПОМЕТ: (Высокая лексика в толковых словарях русского языка XX-XXI вв.)"
 •     Archäologisches Landesmuseum Brandenburg "Zwischen Krieg und Frieden" / "Между войной и миром"
 •     Российская газета "Там, где кончается война"
 •     Народный Корреспондент "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат: правда про "2 миллиона изнасилованых немок"
 •     Fiona "Военные изнасилования — преступления против жизни и личности"
 •     军情观察室 "苏军攻克柏林后暴行妇女遭殃,战争中的强奸现象为什么频发?"
 •     Независимая газета "Дневник минометчика"
 •     Независимая газета "ИСПОДЛОБЬЯ: Кризис концепции"
 •     Olhar Atual "A Esquerda a história e o estupro"
 •     The book of Stefan-Ludwig Hoffmann, Sandrine Kott, Peter Romijn, Olivier Wieviorka "Seeking Peace in the Wake of War: Europe, 1943-1947"
 •     Steemit "Berlin Rape: The Hidden History of War"
 •     Estudo Prático "Crimes de estupro na Segunda Guerra Mundial e dentro do exército americano"
 •     Громадське радіо "Насильство над жінками під час бойових дій — табу для України"
 •     InfoRadio RBB "Geschichte in den Wäldern Brandenburgs"
 •     "شگفتی های تاریخ است "پشت پرده تجاوز به زنان برلینی در پایان جنگ جهانی دوم
 •     Hans-Jürgen Beier gewidmet "Lehren – Sammeln – Publizieren"
 •     The book of Miriam Gebhardt "Crimes Unspoken: The Rape of German Women at the End of the Second World War"
 •     Русский вестник "Искажение истории: «Изнасилованная Германия»"
 •     凯迪 "推荐《柏林女人》与《五月四日》影片"
 •     Vix "Estupro de guerra: o que acontece com mulheres em zonas de conflito, como Aleppo?"
 •     Universidad del Bío-Bío "CRÍMENES DE GUERRA RUSOS EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1940-1945)"
 •     企业头条 "柏林战役后的女人"
 •     Sántha István "A front emlékezete"
 •     腾讯公司  "二战时期欧洲, 战胜国对战败国的十万妇女是怎么处理的!"
 •     El Nuevo Accion "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     Periodismo Libre "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     DE Y.OBIDIN "Какими видели европейских женщин советские солдаты и офицеры (1944-1945 годы)?"
 •     歷史錄 "近1萬女性被強姦致死,女孩撩開裙子說:不下20個男人戳我這兒"
 •     Cyberpedia "Проблема возмездия и «границы ненависти» у советского солдата-освободителя"
 •     NewConcepts Society "Можно ли ставить знак равенства между зверствами гитлеровцев и зверствами советских солдат?"
 •     搜狐 "二战时期欧洲,战胜国对战败国的妇女是怎么处理的"
 •     Ranker "14 Shocking Atrocities Committed By 20th Century Communist Dictatorships"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Начало войны. Личные источники"
 •     Журнал "Огонёк" "Эго прошедшей войны"
 •     Уроки истории. XX век "Книжный дайджест «Уроков истории»: советский антисемитизм"
 •     Свободная Пресса "Кто кого насиловал в Германии"
 •     Озёрск.Ru "Война и немцы"
 •     Імекс-ЛТД "Історичний календар Кіровоградщини на 2018 рік. Люди. Події. Факти"
 •     יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה "Vladimir Gelfand"
 •     Atchuup! "Soviet soldiers openly sexually harass German woman in Leipzig after WWII victory, 1945"
 •     Книга Мириам Гебхардт "Когда пришли солдаты. Изнасилование немецких женщин в конце Второй мировой войны"
 •     Coffe Time "Женщины освобождённой"
 •     Дилетант "Цена победы. Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Feldgrau.Info - Bоенная история "Подборка"
 •     Вечерний Брест "В поисках утраченного времени. Солдат Победы Аркадий Бляхер. Часть 9. Нелюбовь"
 •     Аргументы недели "Всю правду знает только народ. Почему фронтовые дневники совсем не похожи на кино о войне"
 •     VietInfo "Hồng quân, Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945"
 •     Книга: Виталий Дымарский, Владимир Рыжков "Лица войны"
 •     Dozor "Про День Перемоги в Кіровограді, фейкових ветеранів і "липове" примирення"
 •     The book of Harriet Murav, Gennady Estraikh "Soviet Jews in World War II: Fighting, Witnessing, Remembering"
 •     TARINGA! "Las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     ВолиньPost "Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року"
 •     Anews "Молодые воспринимают войну в конфетном обличии"
 •     RTVi "«Война эта будет дикая». Что писали 22 июня 1941 года в дневниках"
 •     Tribun Manado "Nasib Kelam Perempuan Jerman Usai Nazi Kalah, Gadis Muda, Wanita Tua dan Hamil Diperkosa Bergantian"
 •     The book of Elisabeth Krimmer "German Women's Life Writing and the Holocaust: Complicity and Gender in the Second World War"
 •     ViewsBros  "WARTIME VIOLENCE AGAINST WOMEN"
 •     Русская семерка "В чьем плену хуже всего содержались женщины-военные на Второй мировой"
 •     Mail Online "Mass grave containing 1,800 German soldiers who perished at the Battle of Stalingrad is uncovered in Russia - 75 years after WWII's largest confrontation claimed 2 mln lives"
 •     PT. Kompas Cyber Media "Kuburan Massal 1.800 Tentara Jerman Ditemukan di Kota Volgograd"
 •     Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H "Nga: Sửa ống nước, phát hiện 1.800 hài cốt của trận đánh đẫm máu nhất lịch sử"
 •     LGMI News "Pasang Pipa Air, Tukang Temukan Kuburan Masal 1.837 Tentara Jerman"
 •     Quora "¿Cuál es un hecho sobre la Segunda Guerra Mundial que la mayoría de las personas no saben y probablemente no quieren saber?"
 •     Музейний простiр  "Музей на Дніпрі отримав новорічні подарунки під ялинку"
 •     The book of Paul Roland "Life After the Third Reich: The Struggle to Rise from the Nazi Ruins"
 •     O Sentinela "Dois Milhões de Alemãs: O Maior Estupro em Massa da História foi um Crime Aliado-Soviético"    
 •     Stratejik Güvenlik "SAVAŞ DOSYASI : TARİHTEN BİR KARE – 2. DÜNYA SAVAŞI BİTİMİNDE ALMANYA’DA KADINLARA TOPLU TECAVÜZLER"
 •     Агентство новостей «Хакасия-Информ» "Кто остановит шоу Коновалова?"
 •     Isralike.org "Цена победы. Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Das Buch von Kerstin Bischl "Frontbeziehungen: Geschlechterverhältnisse und Gewaltdynamiken in der Roten Armee 1941-1945"
 •     Русская семерка "Красноармейцы или солдаты союзников: кто вызывал у немок больший страх"
 •     History Magazine "Sõjapäevik leitnant Vladimir Gelfand"
 •     Magazine online "Vojnový denník poručíka Vladimíra Gelfanda"
 •     theБабель "Український лейтенант Володимир Гельфанд пройшов Другу світову війну від Сталінграда до Берліна"
 •     Znaj.UA "Жорстокі знущання та масові вбивства: злочини Другої світової показали в моторошних кадрах"
 •     Gazeta.ua "Масові вбивства і зґвалтування: жорстокі злочини Другої світової війни у фотографіях"
 •     PikTag "Знали вы о том, что советские солдаты ИЗНАСИЛОВАЛИ бессчетное число женщин по пути к Берлину?"
 •     Kerstin Bischl  "Sammelrezension: Alltagserfahrungen von Rotarmisten und ihr Verhältnis zum Staat"
 •     Конт "Несколько слов о фронтовом дневнике"
 •     X-True.Info "«Русские варвары» и «цивилизованные англосаксы»: кто был более гуманным с немками в 1945 году"
 •     Bella Gelfand. Wie in Berlin Frau eines Rotarmisten Wladimir Gelfand getötet wurde  ....
 •     Dünya Haqqinda "Berlin zorlanmasi: İkinci Dünya Müharibəsi"


 •