Vladimir Gelfand, diary 1941 - 1946








 1941










26.04.1941 - 07.11.1941
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4









5









6










23.07.1941
08.11.1941
07.11.1941 + 09.11.1941















 1942










29.01.1942 26.04.1942 03.05.1942 + 04.05.1942






06.05.42+ 11.05.1942
07.05.42 - 12.05.1942      XX.05.1942+ 27.05.1942



20.05.1942 XX.05.1942        26.07.1942






21.05.1942 - 02.08.1942 
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


15.08.1942 - 18.09.1942
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3
4


03.09.1942 - 23.10.1942
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j k l        m












XX.09.1942
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j










                                                      
XX.09.1942 +27.09.1942 02.11.1942 04.11.1942 10.12.1942




 22.12.42 + 17.02.1943




     
     
 21.12.1942 - 29.12.1942

















 1943










25.01.1943 - 01.02.1943
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j k         l










          
28.01.1943 02.02.1943
03.02.1943 +04.02.1943 14.02.1943 15.02.1943


14.02.1943-1 14.02.1943-2
      
19.02.1943  27.02.19 43 + 14.09.1942 28.02.1943 01.03.1943 06.03.194 3


17.03.1943 - 05.04.1943
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4






01.04.1943 05.04.1943 XX.04.194 3 ÕÕ.04.1 943







01.03.1943 - 23.05.1943 (начало дневника: е2)
      a       b        c       d       e        f       g
1






2






3






4






5






6






7

17.05.1943
23.05.1 943 XX.06.1943


07.06.1943 - 18.07.1943
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j          k











25.07.1943
26.08.1943 28.09.1943




25.08.1943 - 09.09.1943                      
      a       b        c       d       e        f       g       h       i         j


15.09.1943 - 01.10.1943
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j k          l












05.10.1943 - 04.12.1943
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4









5









6









7









8









9









10









11



01.11.1943 05.11.19 43










06.12.1943 - 15.01.1944 (начало дневника: а2)
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4









5









6









7



















 1944










05.01.1944
09.01.1944 13.01.1944






14.01.1944 - 07.02.1944
           a            b            c            d            e            f            g            h
1







2







3
4

02.02.1944 20.02.1944 01.03.1944






29.02.1944 - 17.03.1944 (начало дневника: с1)
           a            b            c            d            e            f            g            h
1







2







3







4

30.03.1944 31.03.1944





02.04.1944 - 09.04.1944










      
                                             

11.04.1944 - 16.04.1944 
            a             b             c              d              e              f              g        
1






2








19.04.1944 - 12.05.1944 
             a              b              c              d              e               f               g        
1






2








15.05.1944 21.05.1944 24.05.1944 27.05.1944



XX.05.194 4 ÕÕ.05.1944 XX.05.1944 XX.05.1944 XX.05.1944



XX.05.194 4 XX.05.1944










XX.05.194 4 XX.05.194 4 27.04.1944












30.05.1944 XX.05.1944 31.05.1944 18.06.1944





     
                                                

11.05.1944 - 28.06.1944
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4









5









6









7










21.06.1944
29.06.1944
XX.06.1944




XX.06.1944
09.07.1944 19.07.1944




01.07.1944 - 20.08.1944
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4









5









6









7









8

13.08.1944
25.08.1944
02.09.1944





20.08.1944 - 14.09.1944
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4









5









6









7











22.09.1944 - 23.10.1944
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4









5









6









7









8









9










19.10.1944 XX.10.1944









25.10.1944 - 28.10.1944
           a            b            c            d            e            f            g            h
1







2







3









09.11.1944 16.11.1944
16.11.194 4
20.11.1944




15.11.1944 - 25.11.1944
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4






03.12.1944













03.12.1944 - 05.12.1944
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j k l




















 1945










29.12.1944 - 04.01.1945
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3










04.01.1945 07.01.1945












07.01.1945 - 21.01.1945
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3










19.01.1945 22.01.1945









22.01.1945 07.02.1945















14.02.1945
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3










26.02.1945 (a)






26.02.1945 (b)







22.01.1945 - 02.03.1945
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4
5
6
7


03.03.1945 - 19.03.1945
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2










15.03.1945 15.03.1945
17.03.1945








23.03.1945
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1












2

25.03.1945 28.04.1945 07.05.1945






20.03.1945 - 16.06.1945
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4









5









6









7









8









9









10









11






16.05.1945 - 18.05.1945












30.05.1945 (a)
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j












30.05.1945 (b)
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2
3

30.05.1945 XX.05.1945 03.06.1945 03.06.1945 XX.06.1945
17.06.1945





24.06.1945 - 26.07.1945
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4









5

6


06.08.1945 - 24.08.1945
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4
5


26.08.1945 - 02.11.1945
            a             b             c            d            e            f            g
1






2
3
4
5

6                
   
10.10.1945 20.10.1945












07.10.1945 + 17.10.1945 + Блокнот
        a          b           c          d          e           f          g          h
1







2









14.11.1945







04.11.1945 - 12.01.1946
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4









5









6









7



8










 1946










08.01.1946 05.01.1946 12.01.1946 12.01.1946 14.01.1946




14.01.1946 - 27.01.1946
          a             b             c             d             e             f             g
1






2






3
4                  

21.02.1946 10.03.1946 12.03.1946 25.03.1946 01.04.1946







24.04.1946 24.04.1946 XX.04.1946 03.05.1946

XX.05.1946 10.06.1946 12.06.1946 17.06.1946





02.02.1946 - 07.06.1946
      a       b        c       d       e        f       g       h       i       j
1









2









3









4









5









6









7











17.01.1946 - 30.10.1946
            a             b             c             d             e             f             g
1






2






3






4

5
6
7
8
9
10

11.07.1946 24.07.1946
25.07.1946 28.07.1946


30.07.1946 04.08.1946 10.08.1946 11.08.1946

11.08.1946 20.08.1946 20.08.1946
23.08.1946




23.08.1946
20.09.1946



Блокнот, 1946
            a             b             c             d              e              f              g

















 
       
 

 










The date is unknown or approximately known, the text is unreadable or poorly read, not written in the diary
                                                                                                                                                                                           
001 (a) 001 (b)

004 006 008 009



        
0010 0011 0012


0014










                            
0015 0017
0018 0019





                                                                                                                                                                                     
0020 0021 0023





               
0025 0027 0028






0030  0031














0032 0033 0034















0036 0039 0040







0041 0043 0045








0046 0049 0051





0052 0053 0054


0055 0056 0057










0058 0059 0060











0061 0062













0063 0064








0065 0066 0067












0068 0069 0070












0071 0072 0073








0074 0075




























 
 
^ Up